formumandme.com  
   การเลือกใช้ สีตามวันเกิด  
pic_no_415_h_birth2.gifpic_no_416__0073913640001_60X60.gif คนเกิดวันอาทิตย์

สีที่เป็นมงคล เป็นโชคลาภ เหมาะแก่การเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ สีเขียว เหมาะสำหรับ การไปแสวงหาโชคลาภ พิธีมงคล และการเดินทางท่องเที่ยว
สีม่วง/สีดำ ใช้ไปทำธุรกิจ เกี่ยวกับ การเงิน การธนาคาร เปิดกิจการใหม่
สีเทา ใช้สำหรับ การเข้าพบผู้ใหญ่ ที่นับถือ
สีขาว ใช้สำหรับ ไปเยี่ยมผู้ป่วย
สีชมพู ใช้สำหรับ การเข้ารับตำแหน่งใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ หรือเข้าร่วมการแข่งขัน
สีเหลือง ใช้สำหรับ การติดต่อค้าขายแดนไกล ท้องถิ่นธุรกันดาร หรือไปทำงาน ที่ต้องใช้ความมานะอดทนสูง
สีส้ม สีแดง สีทอง ใช้สำหรับ พบปะมิตรสหาย และ งานวันเกิด


pic_no_417__0002554241461_150X150.jpg คนเกิดวันจันทร์

สีที่เป็นมงคล เป็นโชคลาภ เหมาะแก่การเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่
สีเขียว เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่งใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ เป็นประธานเปิดงาน หรือ ไปแข่งขัน
สีม่วง สีเทา หรือสีดำ ใช้ไปวัด ทำบุญ ไปเยี่ยมญาติแดนไกล ท่องเที่ยว เดินทางไปต่างประเทศ แสวงหาโชคลาภ พบปะผู้คนมากมาย
สีขาว ใช้สำหรับ ไปเยี่ยมเยือนมิตรสหาย เยี่ยมผู้ที่อ่อนวัยกว่า งานวันเกิด
สีชมพู ใช้สำหรับ เยี่ยมผู้เจ็บป่วย ไปโรงพยาบาล
สีฟ้า ใช้สำหรับเข้าพบ ผู้ใหญ่
สีเหลือง ใช้ไปติดต่อ ธุระ เกี่ยวกับ การเงิน ธนาคาร เปิดกิจการ ห้างร้าน


pic_no_418__0073913640002_60X60.gif คนเกิดวันอังคาร

สีที่เป็นมงคล เป็นโชคลาภ เหมาะแก่การเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่
สีเขียว เหมาะสำหรับ เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
สีม่วง หรือสีดำ ใช้ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ไปเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขัน เพื่อได้ชัยชนะ
สีเทา ใช้สำหรับติดต่อธุระ เกี่ยวกับ การเงิน การธนาคาร เปิดกิจการห้างร้าน โอกาสครบรอบการแต่งงาน
สีชมพู ใช้สำหรับ เยี่ยมญาติสนิท พบปะผู้คน โอกาสคล้ายวันเกิด
สีฟ้า หรือสีน้ำเงิน ใช้สำหรับติดต่อค้าขายยังแดนไกล ไปในถิ่นธุรกันดาร ไปเริ่มงานใหม่ หรือทำงานที่ต้องใช้ความมานะ อดทน
สีเหลือง ใช้ไปวัด ทำบุญสุนทาน เยี่ยมญาติสนิทแดนไกล แสวงหาโชคลาภ พบปะผู้คน
สีส้ม สีแดง หรือสีทอง ใช้สำหรับเข้าพบผู้ใหญ่ ผู้ มีพระคุณ ไปให้การสัมภาษณ์


pic_no_419_109833_100X100.jpg คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

สีที่เป็นมงคล เป็นโชคลาภ เหมาะแก่การเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่
สีเหลือง เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่งใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ไปสู่ขอ หรือ ไปแข่งขันเพื่อชัยชนะ
สีเทา ใช้ไปร่วมพิธีมงคล ไปวัด ทำบุญ ไปเยี่ยมญาติแดนไกล ท่องเที่ยว เดินทางไปต่างประเทศ แสวงหาโชคลาภ พบปะผู้คนมากมาย
สีขาว หรือสีนวล ใช้พบปะผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ
สีฟ้า และสีน้ำเงิน ใช้ไปติดต่อ ธุระ เกี่ยวกับ การเงิน ธนาคาร เปิดกิจการ ห้างร้านโอกาสครบรอบวันแต่งงาน
สีม่วง หรือสีดำ ใช้สำหรับเยี่ยมผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล
สีเขียว ใช้สำหรับโอกาสคล้ายวันเกิด พบปะผู้คน เยี่ยมญาติมิตร
สีแดง สีส้ม สีทอง ใช้สำหรับรายงานตัว ในการทำงานใหม่ ไปติดต่อค้าขายแดนไกล


pic_no_420__0002554241397_150X150.jpg คนเกิดวันพุธ ( กลางคืน)

สีขาว ใช้ในการแสวงหาโชคลาภ ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ ร่วมในพิธีแต่งงาน ไปทำบุญ เยี่ยมญาติ
สีส้ม สีแดง หรือสีทอง ใช้สำหรับไปรับ ตำแหน่งใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน หรือไปแข่งขันเพื่อชัยชนะ
สีชมพู ใช้สำหรับติดต่อธุระ เกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร เปิดกิจการร้านค้า
สีเขียว ใช้สำหรับ ไปรายงานตัว เข้าทำงานใหม่ ไปติดต่อค้าขาย ยังแดนไกล
สีม่วง หรือสีดำ ใช้สำหรับไปเข้าพบผู้ใหญ่ พบผู้มีพระคุณ
สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน สำหรับไปเยี่ยมผู้ป่วย ไปโรงพยาบาล
สีเทา ใช้สำหรับ เยี่ยมมิตรสหาย พบปะผู้คน โอกาสคล้ายวันเกิด


pic_no_421__0002554241403_60X60.gif คนเกิดวันพฤหัส

สีที่เป็นมงคล เป็นโชคลาภ เหมาะแก่การเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่
สีส้ม สีแดง หรือสีทอง ใช้สำหรับ วัด ทำบุญสุนทาน ไปเยี่ยมญาติสนิท มิตรสหาย แดนไกล เดินทางท่องเที่ยว ไปประกวด ไปแสวงหาโชคลาภ ไปพบประผู้คนจำนวนมาก
สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน ใช้สำหรับไปรับตำแหน่งใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ไปเป็นประธานเปิดงาน ไปสู่ขอ ไปต่อสู้แข่งขันเพื่อต้องการชัยชนะ
สีขาว ใช้สำหรับไปติดต่อธุระ เกี่ยวกับการเงิน ธนาคาร เปิดกิจการร้านค้า หรือเนื่องในโอกาสครบรอบวันแต่งงาน
สีชมพู ใช้สำหรับไปติดต่อค้าขายแดนไกล หรือ เริ่มต้นงานใหม่
สีเขียว ใช้สำหรับ ไปเข้าพบผู้ใหญ่ พบผู้มีพระคุณ
สีเทาหรือ สีม่วง ใช้สำหรับเยี่ยมผู้เจ็บป่วย ไปโรงพยาบาล
สีเหลือง ใช้ในโอกาสคล้ายวันเกิด ไปเยี่ยมมิตรสหาย พบปะผู้คน


pic_no_422_109834_100X100.jpg คนที่เกิดวันศุกร์

สีที่เป็นมงคล เป็นโชคลาภ เหมาะแก่การเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่
สีชมพู หรือ สีม่วงแดง ใช้สำหรับ ไปวัด ไปทำบุญ ไปเยี่ยมเพื่อนต่างจังหวัด ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ ไปประกวด ไปแสวงหาโชคลาภ
สีขาว ใช้สำหรับ การรับตำแหน่งใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ กิจการใหม่ ไปเป็นประธานเปิดงาน ไปต่อสู้แข่งขันเพื่อชัยชนะ ไปสู่ขอ
สีเขียว ใช้สำหรับ ไปติดต่อธุระ เกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร เปิดกิจการร้านค้า หรือเนื่องในโอกาสครบรอบวันแต่งงาน
สีม่วง หรือสีดำ ใช้สำหรับติดต่อค้าขายแดนไกล ไปในถิ่นทุรกันดาร หรือไปทำงานที่ต้องใช้ความอดทนสูง
สีเหลือง ใช้สำหรับเข้าพบผู้ใหญ่ พบผู้มีพระคุณ ไปให้การสัมภาษณ์
สีส้ม สีแดง หรือสีทอง ใช้สำหรับไปเยี่ยมผู้ป่วย ไปโรงพยาบาล
สีฟ้า หรือสีน้ำเงิน ใช้สำหรับเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด ไปเยี่ยมมิตรสหาย พบปะผู้คน


pic_no_423__2345678902114_150X150.jpg คนเกิดวันเสาร์

สีที่เป็นมงคล เป็นโชคลาภ เหมาะแก่การเลือกใช้ในโอกาสต่างๆ ได้แก่
สีฟ้า หรือสีน้ำเงิน ใช้สำหรับไปวัด ทำบุญสุนทาน ไปเยี่ยมญาติมิตรต่างจังหวัด ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ ไปประกวด ไปแสวงหาโชคลาภ หรือ ไปร่วมพิธีแต่งงาน
สีเทา ใช้สำหรับไปรับตำแหน่ง หน้าที่การงานใหม่ ไปเป็นประธานเปิดงานต่างๆ หรือไปแข่งขันเพื่อต้องการชัยชนะ
สีส้ม สีแดง หรือสีทอง ใช้สำหรับไปติดต่อธุระ เกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร เปิดกิจการร้านค้าใหม่ ไปทวงหนี้สิน หรือโอกาสครบรอบวันแต่งงาน
สีขาว ใช้สำหรับติดต่อค้าขายยังแดนไกล ไปยังถิ่นธุรกันดาร ไปรายงานตัวเข้ารับหน้าที่ใหม่ หรือ ทำงานที่ต้องใช้ความมานะ อดทนสูง
สีชมพู และสีม่วงแดง ใช้สำหรับไปเข้าพบผู้ใหญ่ พบผู้มีพระคุณ ไปสู่ขอ ไปให้การสัมภาษณ์
สีม่วง หรือสีดำ ใช้สำหรับในโอกาสคล้ายวันเกิด ไปเยี่ยมมิตรสหาย ไปพบปะผู้คน

ที่มา : หนังสือ สี อัญมณี ราศีเกิด โดย ภัควัต ธาราพรรค์

27 มีนาคม 2546
เวลา 15:10 น. [A-226]

เชิญแสดงความเห็นในประเด็นนี้ | อ่านบทความครั้งก่อน

bookmarkความเห็นของผู้อ่าน...   

[C-2862] ความเห็นของ: ja
เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2552, 11:41 น.

เผยวิธีลดน้ำหนักง่ายๆ ไม่กลับมาอ้วนอีก
ถ้าคุณคือหนึ่งในหลายหมื่นคนที่เคยใช้วิธีต่าง ๆแล้วไม่ได้ผล เช่น อดอาหาร ยาลดน้ำหนัก ฯลฯ คลิ๊ก!!!!!
ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องนวด ไม่ต้องพัน
ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ ว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง

http://health.60mm-ebiz.com/277
(หากคลิ๊กแล้ว Webไม่โชว์สามารถCopy URLไปเปิดได้)

****ลงทะเบียนรับชุดทดลองใช้ ผ่านทาง Web Site****
ต้องการด่วน!!!
30 ท่านที่จริงจัง ต้องการลดน้ำหนัก
สนใจอยากใช้ชุดทดลอง
ก่อนตัดสินใจเข้าโปรแกรม
sms คำว่า "SAMPLE" มาที่ 085-9023421

[C-1733] ความเห็นของ: ตุ้ยนุ้ย
เมื่อวันที่ : 06 พ.ค. 2550, 17:30 น.

คนเกิดวันอังคารควรใช้สีกระเป๋าสีอะไร

[C-1490] ความเห็นของ: may
เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2549, 14:50 น.

คนที่เกิดวันอาทิตย์จะซื้อรถ สีแดงดำหรือเขียวเข้มดีได้มั้ย

[C-1447] ความเห็นของ: ตัวเล็ก
เมื่อวันที่ : 09 ส.ค. 2549, 11:38 น.

เกิดวันเสาร์ ใช้รถสีอะไรถึงจะดี

[C-499] ความเห็นของ: คนเกิดวันอาทิตย์ใช้สีแดงได้ไหม
เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2548, 20:44 น.

ป้อนความเห็น ที่นี่

[C-91] ความเห็นของ: ขนุน
เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2547, 16:19 น.

ป้อนความเห็น ที่นี่ แล้วคนวันพุธใช้สีชมพูได้ไหม

f o r   m u m   a n d   m e
contact us : webmaster@formumandme.com