formumandme.com  
   ตัวอย่างอาหารสำหรับเด็กวัยต่าง ๆ  

ตัวอย่างอาหารสำหรับเด็กวัยต่างๆ

pic_no_1254_p_food2.jpgทารกแรกเกิด  0-4 เดือน
อาหาร  :  
น้ำนมแม่เพียงอย่างเดียว

ทารก   4  เดือน
อาหาร  :
   ข้าวบด 1-2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำแกงจืดกับไข่ต้มสุก 1 ใน 4 ฟอง สลับกับกล้วยน้ำว้าสุกงอมบด

เด็กอายุ  5  เดือน
อาหาร  :   ข้าวบด 2-4 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำแกงจืดกับเนื้อปลาสุกบด สลับกับไข่แดงต้มสุก 1 ฟอง 

เด็กอายุ  6   เดือน
อาหาร  :   ข้าวบด 4-6 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำแกงจืดใส่ผักสุกบดกับเนื้อปลาสุก สลับกับไข่แดง 1 ฟอง ผลไม้สุกบด หรือถั่วต้มสุกบด 3 ช้อนโต๊ะ กินแทนนมแม่ได้ 1 มื้อ

เด็กอายุ  7   เดือน
อาหาร  :   ข้าวบดผสมน้ำแกงจืดกับเนื้อสัตว์บด หรือตับบดใส่ผักสุกบด สลับกับไข่ต้มสุกบดหรือเนื้อปลาสุกบด ผลไม้สุก

เด็กอายุ  8 - 10  เดือน
อาหาร  :
   กินเช่นเดียวกับอายุ 7 เดือน กินอาหารแทนนมแม่ได้ 2 มื้อ

เด็กอายุ  11 - 12   เดือน
อาหาร  :
   กินเช่นเดียวกับอายุ 8-10 เดือน กินอาหารแทนนมแม่ได้ 3 มื้อ

ตัวอย่างอาหารสำหรับเด็กวัยต่างๆ ใน 1 วัน

เด็กอายุ 1 - 5 ปี

      ดื่มนมวันละ  2  ถ้วย  ไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด  ควรกินแบบสุก  1  ฟอง  เนื้อสัตว์สุก  3 - 4 ช้อนโต๊ะ หรือประมาณ 60 ก.  ข้าวสวย   1 - 2 ถ้วย*  หุงแบบไม่เช็ดน้ำหรือนึ่ง   ผัก  0.5 – 1 ถ้วย*  กินผักใบเขียว และผักอื่นๆ ด้วยทุกมื้อ   ผลไม้  มื้อละ 0.5 - 1  ผล ( ผลไม้สดตามฤดูกาล หรือน้ำผลไม้คั้น )  ไขมันหรือน้ำมัน  2  ช้อนชา  ควรกินน้ำมันพืชมากกว่าน้ำมันสัตว์ 

เด็กอายุ  6 - 12  ปี

      ดื่มนมวันละ  นม 3 ถ้วย  ไข่ 1 ฟอง ( ไข่ไก่หรือไข่เป็ด ควรกินไข่สุกเพราะย่อยง่าย  )  เนื้อสัตว์สุก  5 - 6 ช้อนโต๊ะ หรือ ประมาณ 90 ก. กินอาหารทะเลและตับเครื่องในสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละ  2 - 3  ครั้ง   ข้าวสวย  3 - 4  ถ้วย  หุงแบบไม่เช็ดน้ำหรือนึ่ง   ผักใบเขียว  และผักอื่น ๆ  1 - 1.5  ถ้วย    ผลไม้  มื้อละ 0.5 - 1  ผล ( ผลไม้สดตามฤดูกาล หรือน้ำผลไม้คั้น )  ไขมันหรือน้ำมัน  3 ช้อนชา  ควรกินน้ำมันพืชมากกว่าน้ำมันสัตว์

เด็กอายุ  13 - 18   ปี

      ดื่มนมสด หรือนมผสม วันละ  3  ถ้วย   ไข่ไก่  หรือ ไข่เป็ดสุก  1  ฟอง   เนื้อสัตว์สุก  7 - 8  ช้อนโต๊ะ  หรือประมาณ 120 ก. กินอาหารทะเลและตับเครื่องในสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละ  2 - 3  ครั้ง   ข้าวสวยหุงแบบไม่เช็คน้ำหรือนึ่ง  4 - 5  ถ้วย
ผักใบเขียว  และผักอื่นๆด้วยทุกมื้อ  1 - 2  ถ้วย  ผลไม้สดตามฤดูกาล  หรือน้ำผลคั้น  มื้อละ  0.5 - 1  ผล  ไขมัน หรือน้ำมันพืช  4 ช้อนชา

หมายเหตุ

* 1  ถ้วย = 16 ช้อนโต๊ะ
** ถ้าไม่ได้กินนมหรือไข่ ควรกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  2 - 3  เท่า

........................................................................................................................................

ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2543

 

04 กรกฏาคม 2547
เวลา 09:39 น. [A-650]

เชิญแสดงความเห็นในประเด็นนี้ | อ่านบทความครั้งก่อน

bookmarkความเห็นของผู้อ่าน...   

f o r   m u m   a n d   m e
contact us : webmaster@formumandme.com