formumandme.com  
   ภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุน  

pic_no_1319__women341.jpg.jpgภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุน

         มีบางคนกล่าวไว้ว่า  อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราต้องเคยมีภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดขึ้น  เวลาที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนสิ่งสำคัญคือ ต้องแยกภาวะเวียนศีรษะนั้นให้ได้ว่า  ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจริงๆ หรือเป็นแค่เพียงภาวะมึนงง  เพราะภาวะทั้งสองเกิดจากความผิดปกติคนละแห่งกัน

สาเหตุการเกิดภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุน    ถ้าแยกอย่างง่ายก็จะแยกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1.   เกิดจากความผิดปกติ  ของระบบประสาทส่วนกลาง (Central  Vertigo)
2.   เกิดจากความผิดปกติ  ของระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Vertigo) ซึ่งเกิดจากอวัยวะที่ทำหน้าที่รับการทรงตัว (Semicircular  Canal) ใบหูชั้นในทำงานผิดปกติไป

ความผิดปกติที่มักจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนชนิด  Peripheral Vertigo ที่พบได้บ่อยคือ

1.   การติดเชื้อ  เช่น ภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรัง  หรือ การติดเชื้อไวรัสของหูชั้นใน
2.   ภาวะขาดเลือดมาเลี้ยงอวัยวะที่รับการทรงตัว  ที่พบได้บ่อยคือ  บริเวณหูชั้นใน  และก้านสมอง
3.   โรคมีเนียร์ ( Meniere ’s  Disease ) หรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
4.   โรคหินปูนหลุดลอยในหูชั้นใน ( Benign  Paroxismal  Positional Vertigo )
5.   ไม่ทราบสาเหตุ

          เราสามารถทำการวินิจฉัยโรคต่างๆที่กล่าวมาเบื้องต้นได้โดยการซักประวัติการเกิดโรคอย่างละเอียดและการตรวจร่างกายทาง หู  คอ  จมูก และระบบประสาท  ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่เกิดขึ้น เช่น การตรวจการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ ( Pure  Tone  Audilometry ) การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Acoustic  Brainstem  Response)  การตรวจ Electrocochleography ( Ecog ) และ Electronystagmography ( ENG ) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคให้แน่นอน

ถ้าท่านมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ?

          ในเบื้องต้นท่านต้องทราบก่อนว่า  ภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้ที่เป็นรู้สึกผิดปกติค่อนข้างรุนแรงและอาจจะดูน่ากลัวมาก  ภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างที่รู้สึกจริง ๆ ดังนั้นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีอาการขณะขับรถ  สาเหตุเพราะผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถทรงตัวได้และหลงทิศ  ถ้าเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอาจจะส่งผลให้มีกระดูกร่างกายแตกหัก  ดังนั้นเมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน  ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตาม  ผู้มีอาการควรจะนั่งลงกับพื้นเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  และให้ผู้ที่มีอาการนอนพักและรับประทานยาถ้ามี  อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

...............................................................................................................................

ขอขอบคุณบทความจาก   โรงพยาบาลกรุงเทพ
       

26 กันยายน 2547
เวลา 13:44 น. [A-709]

เชิญแสดงความเห็นในประเด็นนี้ | อ่านบทความครั้งก่อน

bookmarkความเห็นของผู้อ่าน...   

f o r   m u m   a n d   m e
contact us : webmaster@formumandme.com