formumandme.com  
   งานมงคลสมรส แบบประเพณีไทยดั้งเดิม  
pic_no_137_m_02.gif


พิธีสมรส เมื่อหมั้น หรือ แต่งงาน ควรนำเวลา วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรสไปให้ โหรคำนวณหาฤกษ์เสียก่อน ฤกษ์วันเวลาขันหมากออกจากบ้าน ฤกษ์รดน้ำสังข์ ฤกษ์ส่งตัว การสมรส มี 2 อย่าง คือ อาวาหมงคล คือ หญิงมาอยู่บ้านชาย และ วิวาหมงคล คือ ชายไปอยู่บ้านหญิง

pic_no_138_none01.jpg เมื่อฝ่ายชายทราบกำหนดวันแล้ว ก็จะจัดขันหมากหมั้น มี 2 ขัน ๆ หนึ่ง ใส่ของที่จะไปหมั้น จะเป็นของ หรือเงิน ทอง นาก เพชร แล้วแต่จะตกลงกัน แต่สมัยนี้ นิยมแหวนหมั้น กับถุงถั่วเขียว 1 ถุง ใบเงิน ใบทอง ใบนาก ใส่ในขันของหมั้น มีผ้าแพรคลุม 1 ขัน เรียกว่า " ขันหมั้น "

ขันหมาก มีหมาก 8 ผล ตัดเป็นระแง้เดียวกัน หรือจะตัดเป็นระแง้ละ 2 ผลก็ได้ ฝานทางก้นหมากออกแล้วทาชาด พลู 4 เรียง ๆ ละ 8 ใบ เมื่อเรียงแล้วตัดก้านให้เสมอ ทาชาดที่ก้านพลูที่รอยตัด แล้วใส่ลงในขัน ผ้าคลุม นี่เป็นขันหมาก แล้วจัดหาคนเชิญขันหมากไว้ให้พร้อม และเชิญผู้ใหญ่ที่นับถือ นำขันหมากไปหมั้นตามเวลาฤกษ์ที่โหรให้ไว้

ชายหญิง จะต้องหาเถ้าแก่ ไว้รับขันหมากหมั้น และของขวัญให้เถ้าแก่ที่นำของมาหมั้น กับคนเชิญขันหมากของหมั้น ถ้าของหมั้นนั้นเป็นเงิน เถ้าแก่ฝ่ายหญิงจะต้องนับดูให้ครบตามที่ตกลงกันไว้ ถ้าเป็นทองก็ต้องชั่ง แต่สมัยนี้เป็นแหวน ผู้ชายควรสวมนิ้วให้กับหญิงในพิธีหมั้น

ขันหมากแต่ง มีขันหมาก 3 ขัน ใส่หมากพลูเหมือนขันหมากหมั้น 2 ขัน มีผ้าคลุมอีก 1 คน ใส่สินสอดตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่นิยมใส่เกินสักนิดหน่อย เช่น ตกลงกันเป็นพัน เป็นร้อยก็ดี เมื่อนำเงินนั้นลงใส่ขัน ต้องเติมอย่างน้อย 1 บาท 5 บาท 10 บาท ก็ได้ แต่ต้องใส่เกินไว้เป็นดี เมื่อเวลาเถ้าแก่ฝ่ายหญิงนับเงินจะได้ร้องว่า เงินเกิน หรือ เงินงอกได้ นั่นเป็นเคล็ดที่ดี

ขันสินสอด ต้องใส่ถั่วเขียว , งาดำ , ข้าวเปลือก , ข้าวตอก , ใบเงิน , ใบทอง ,ใบนาก เหมือนขันหมากหมั้น ( หมาก หรือ พลู จะใส่ให้มากกว่านี้ ก็ได้ เว้นแต่ต้องว่า เป็นคู่ ๆ ) ธูปเทียน ผ้าขาว ไหว้ผี ส่วนผ้าไหว้บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ ฝ่ายหญิง จะเป็นกี่คู่ก็ตามแต่ตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อทราบจำนวน ก็จัดใส่พานนำไปพร้อมกับขันหมาก ต้องจัดหาคนเชิญไว้ให้พร้อม พอได้ฤกษ์ ผู้ที่เป็นเถ้าแก่จะได้นำไป ถ้ามีกั้นขันหมากควรห่อเงินเตรียมไปด้วย ฝ่ายหญิงจะต้องหาเด็กเชิญขันหมาก ลงไปเชิญเถ้าแก่ให้ขึ้นเรือนผู้หญิง และมีคนรับขันหมาก ขันสินสอด ต้องมีของขวัญแก่เถ้าแก่ และคนเชิญขันหมาก ขันสินสอด พานผ้าจนครบทุกคน จะเป็นสิ่งใดก็ได้ ตามแต่จะจัดหาไว้ วันและฤกษ์ที่จะยกขันหมากไปนี้ ต้องให้โหรเป็นผู้กะให้ วันที่ยกขันหมากนี้ เรียกว่า วันแต่งงาน แต่ฤกษ์นั้นจะเป็นเวลาใดตามแต่โหรจะกำหนดให้ แต่ต้องเป็นฤกษ์ ภายในวันนั้น

พิธีที่ต้องทำภายในวันแต่งงาน

ตอนเช้าคู่สมรส ต้องตักบาตรพระ ที่มาฉันเช้า ตักด้วยทัพพีอันเดียวกัน ถ้าหญิงจับข้างบน เชื่อกันว่า หญิงจะมีอำนาจเหนือชาย ถ้าชายจับข้างบน เชื่อว่า ชายจะมีอำนาจเหนือหญิง เป็นเคล็ดที่เขาชอบสังเกตเป็นประเพณีนิยมกันมา ...คู่สมรส จะต้องฟังพระสวดมนต์ จบแล้วก็ประเคนอาหารของไทยทานแก่พระสงฆ์ ตามที่จัดหาไว้ให้ตามแต่ศรัทธา

เมื่อถึงฤกษ์รดน้ำ คู่สมรสต้องขึ้นนั่งบนที่จัดไว้ หันหน้าไปทางทิศที่โหรกำหนด ให้ชายนั่งขวา หญิงนั่งซ้าย ท่านผู้ใหญ่ที่ได้รับเชิญเป็นประธานในงานนี้ จะได้สวมมงคลคู่ให้ศีลให้พร เมื่อสวมมงคลแล้ว พราหมณ์หรือโหร เป็นผู้ส่งสังข์ให้หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และเทพมนต์ เป็นการเริ่มต้นรดน้ำ แขกที่ได้รับเชิญมาจะได้เข้ารดน้ำต่อ ๆ ไปเป็นลำดับ แล้วบิดามารดาวงศ์ญาติ จึงจะเข้ารดน้ำ เมื่อเสร็จแล้ว พราหมณ์หรือโหร จึงหลั่งน้ำสังข์ประสาทพรเป็นมงคลแก่คู่สมรสเป็นที่สุด

ตอนนี้ เขาคอยสังเกตกันว่า ถ้าชายลุกขึ้นปลดมงคลก่อน เชื่อกันว่า ชายมีอำนาจเหนือหญิง ถ้าหญิงลุกขึ้นปลดมงคลก่อน เชื่อว่า หญิงมีอำนาจเหนือชาย เมื่อเวลาแขกรดน้ำกลับ ต้องมีของแจกจะเป็นมาลัยหรือบุหงา ผ้าเช็ดหน้าก็ได้

ตอนค่ำจะมีงานเลี้ยงก็ได้ ไม่มีก็ได้ แต่การเลี้ยงเป็นการแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองฝ่าย และเป็นการอวดเจ้าสาว ตอนเลี้ยงอาหารแล้ว คู่สมรสควรแจกของแก่ผู้ที่มารับประทานอาหาร และตอนค่ำจะต้องไหว้บิดามารดา บิดามารดาจะต้องหาของรับไหว้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตามฐานะ

สิ่งของที่ฝ่ายชายจะต้องเตรียม
เถ้าแก่นำขันหมากหมั้น มี
ขันใส่เงินหรือของหมั้นพร้อมด้วย ข้าวเปลือก , ข้าวตอก , ถั่วเขียว , งาดำ , ใบเงิน , ใบทอง , ใบนาก 1 ขัน
ขันหมาก 2 ขัน ใส่หมาก ขันละ 8 ผล พลูขันละ 4 เรียง เรียงละ 8 ใบ ( ขันหมากแต่งนี้มี 3 ขัน นำไปเวลาแต่งตามฤกษ์ที่โหรกำหนดให้ )

คนยกขันหมาก , คนยกพานผ้าไหว้

เจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าว

พานผ้าไหว้

เตรียมเงินค่ากั้นประตูใส่ขันนำไปด้วย

ถ้าส่งเจ้าสาวมาบ้านเจ้าบ่าว ต้องเตรียมของขวัญสำหรับ เพื่อนเจ้าสาวไว้ด้วย

สิ่งของที่ฝ่ายหญิงจะต้องเตรียม

ตอนหมั้น
ของขวัญเถ้าแก่ที่นำขันหมากมาหมั้น และคนเชิญขันหมาก 2 คน

เถ้าแก่รับของหมั้น

อาหารเลี้ยงเถ้าแก่และผู้ที่มาในงานหมั้น

ตอนแต่ง

เครื่องตักบาตรตอนเช้า และอาหารเลี้ยงพระ

เถ้าแก่รับขันหมากแต่ง เด็กเชิญพานขันหมากสำหรับเชิญเถ้าแก่ที่นำขันหมากแต่งมา

ของขวัญ สำหรับเถ้าแก่ที่นำขันหมาก รวมทั้งคนที่เชิญขันหมากและผ้าไหว้

เพื่อนสาว ( นิยมเลือกสาวบริสุทธิ์ )

เครื่องแต่งกายฟังสวดมนต์ และรดน้ำ

เครื่องบริขารถวายพระ สำหรับเจ้าบ่าว เจ้าสาว

เครื่องรดน้ำ มีหม้อน้ำ 3 หม้อ คือ หม้อเงิน หม้อทอง หม้อสัมฤทธิ์ สังข์ ขันรองน้ำที่รด

พราหมณ์ หรือโหร สำหรับส่งสังข์

มงคลคู่สวมเวลารดน้ำ

เตรียมตบแต่งที่รดน้ำ หรือ ห้องหอ

ของแจกผู้ที่มารดน้ำ มี มาลัย บุหงา ผ้าเช็ดหน้า ช่อดอกไม้

คนปูที่นอนเรียงหมอน ( ประเพณีนิยมเลือกผู้ที่แต่งงานครั้งเดียว และอยู่ด้วยกันมาเป็นอย่างดีจนแก่เฒ่า ) , ฟัก และหินบด

เครื่องเรือนต่าง ๆ

อาหารเลี้ยงแขกตอนค่ำ พร้อมทั้งของแจกผู้ที่มารับประทานอาหาร

ถ้าส่งตัวเจ้าบ่าวมาอยู่บ้านเจ้าสาว ต้องมีของขวัญให้เพื่อนเจ้าบ่าวด้วย

ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับไหว้ วงศ์ญาติเมื่อแต่งงานแล้วหมายเหตุ การแต่งงานโดยมาก ถือไม่แต่งวันพฤหัสบดี


04 พฤศจิกายน 2545
เวลา 18:37 น. [A-81]

เชิญแสดงความเห็นในประเด็นนี้ | อ่านบทความครั้งก่อน

bookmarkความเห็นของผู้อ่าน...   

[C-3694] ความเห็นของ: กาล
เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2554, 13:49 น.

พิธีสมรส เมื่อหมั้น หรือ แต่งงาน ควรนำเวลา วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรสไปให้ โหรคำนวณหาฤกษ์เสียก่อน ฤกษ์วันเวลาขันหมากออกจากบ้าน ฤกษ์รดน้ำสังข์ ฤกษ์ส่งตัว การสมรส มี 2 อย่าง คือ อาวาหมงคล คือ หญิงมาอยู่บ้านชาย และ วิวาหมงคล คือ ชายไปอยู่บ้านหญิง

เมื่อฝ่ายชายทราบกำหนดวันแล้ว ก็จะจัดขันหมากหมั้น มี 2 ขัน ๆ หนึ่ง ใส่ของที่จะไปหมั้น จะเป็นของ หรือเงิน ทอง นาก เพชร แล้วแต่จะตกลงกัน แต่สมัยนี้ นิยมแหวนหมั้น กับถุงถั่วเขียว 1 ถุง ใบเงิน ใบทอง ใบนาก ใส่ในขันของหมั้น มีผ้าแพรคลุม 1 ขัน เรียกว่า " ขันหมั้น "

ขันหมาก มีหมาก 8 ผล ตัดเป็นระแง้เดียวกัน หรือจะตัดเป็นระแง้ละ 2 ผลก็ได้ ฝานทางก้นหมากออกแล้วทาชาด พลู 4 เรียง ๆ ละ 8 ใบ เมื่อเรียงแล้วตัดก้านให้เสมอ ทาชาดที่ก้านพลูที่รอยตัด แล้วใส่ลงในขัน ผ้าคลุม นี่เป็นขันหมาก แล้วจัดหาคนเชิญขันหมากไว้ให้พร้อม และเชิญผู้ใหญ่ที่นับถือ นำขันหมากไปหมั้นตามเวลาฤกษ์ที่โหรให้ไว้

ชายหญิง จะต้องหาเถ้าแก่ ไว้รับขันหมากหมั้น และของขวัญให้เถ้าแก่ที่นำของมาหมั้น กับคนเชิญขันหมากของหมั้น ถ้าของหมั้นนั้นเป็นเงิน เถ้าแก่ฝ่ายหญิงจะต้องนับดูให้ครบตามที่ตกลงกันไว้ ถ้าเป็นทองก็ต้องชั่ง แต่สมัยนี้เป็นแหวน ผู้ชายควรสวมนิ้วให้กับหญิงในพิธีหมั้น

ขันหมากแต่ง มีขันหมาก 3 ขัน ใส่หมากพลูเหมือนขันหมากหมั้น 2 ขัน มีผ้าคลุมอีก 1 คน ใส่สินสอดตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่นิยมใส่เกินสักนิดหน่อย เช่น ตกลงกันเป็นพัน เป็นร้อยก็ดี เมื่อนำเงินนั้นลงใส่ขัน ต้องเติมอย่างน้อย 1 บาท 5 บาท 10 บาท ก็ได้ แต่ต้องใส่เกินไว้เป็นดี เมื่อเวลาเถ้าแก่ฝ่ายหญิงนับเงินจะได้ร้องว่า เงินเกิน หรือ เงินงอกได้ นั่นเป็นเคล็ดที่ดี

ขันสินสอด ต้องใส่ถั่วเขียว , งาดำ , ข้าวเปลือก , ข้าวตอก , ใบเงิน , ใบทอง ,ใบนาก เหมือนขันหมากหมั้น ( หมาก หรือ พลู จะใส่ให้มากกว่านี้ ก็ได้ เว้นแต่ต้องว่า เป็นคู่ ๆ ) ธูปเทียน ผ้าขาว ไหว้ผี ส่วนผ้าไหว้บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ ฝ่ายหญิง จะเป็นกี่คู่ก็ตามแต่ตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อทราบจำนวน ก็จัดใส่พานนำไปพร้อมกับขันหมาก ต้องจัดหาคนเชิญไว้ให้พร้อม พอได้ฤกษ์ ผู้ที่เป็นเถ้าแก่จะได้นำไป ถ้ามีกั้นขันหมากควรห่อเงินเตรียมไปด้วย ฝ่ายหญิงจะต้องหาเด็กเชิญขันหมาก ลงไปเชิญเถ้าแก่ให้ขึ้นเรือนผู้หญิง และมีคนรับขันหมาก ขันสินสอด ต้องมีของขวัญแก่เถ้าแก่ และคนเชิญขันหมาก ขันสินสอด พานผ้าจนครบทุกคน จะเป็นสิ่งใดก็ได้ ตามแต่จะจัดหาไว้ วันและฤกษ์ที่จะยกขันหมากไปนี้ ต้องให้โหรเป็นผู้กะให้ วันที่ยกขันหมากนี้ เรียกว่า วันแต่งงาน แต่ฤกษ์นั้นจะเป็นเวลาใดตามแต่โหรจะกำหนดให้ แต่ต้องเป็นฤกษ์ ภายในวันนั้น

พิธีที่ต้องทำภายในวันแต่งงาน

ตอนเช้าคู่สมรส ต้องตักบาตรพระ ที่มาฉันเช้า ตักด้วยทัพพีอันเดียวกัน ถ้าหญิงจับข้างบน เชื่อกันว่า หญิงจะมีอำนาจเหนือชาย ถ้าชายจับข้างบน เชื่อว่า ชายจะมีอำนาจเหนือหญิง เป็นเคล็ดที่เขาชอบสังเกตเป็นประเพณีนิยมกันมา ...คู่สมรส จะต้องฟังพระสวดมนต์ จบแล้วก็ประเคนอาหารของไทยทานแก่พระสงฆ์ ตามที่จัดหาไว้ให้ตามแต่ศรัทธา

เมื่อถึงฤกษ์รดน้ำ คู่สมรสต้องขึ้นนั่งบนที่จัดไว้ หันหน้าไปทางทิศที่โหรกำหนด ให้ชายนั่งขวา หญิงนั่งซ้าย ท่านผู้ใหญ่ที่ได้รับเชิญเป็นประธานในงานนี้ จะได้สวมมงคลคู่ให้ศีลให้พร เมื่อสวมมงคลแล้ว พราหมณ์หรือโหร เป็นผู้ส่งสังข์ให้หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และเทพมนต์ เป็นการเริ่มต้นรดน้ำ แขกที่ได้รับเชิญมาจะได้เข้ารดน้ำต่อ ๆ ไปเป็นลำดับ แล้วบิดามารดาวงศ์ญาติ จึงจะเข้ารดน้ำ เมื่อเสร็จแล้ว พราหมณ์หรือโหร จึงหลั่งน้ำสังข์ประสาทพรเป็นมงคลแก่คู่สมรสเป็นที่สุด

ตอนนี้ เขาคอยสังเกตกันว่า ถ้าชายลุกขึ้นปลดมงคลก่อน เชื่อกันว่า ชายมีอำนาจเหนือหญิง ถ้าหญิงลุกขึ้นปลดมงคลก่อน เชื่อว่า หญิงมีอำนาจเหนือชาย เมื่อเวลาแขกรดน้ำกลับ ต้องมีของแจกจะเป็นมาลัยหรือบุหงา ผ้าเช็ดหน้าก็ได้

ตอนค่ำจะมีงานเลี้ยงก็ได้ ไม่มีก็ได้ แต่การเลี้ยงเป็นการแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองฝ่าย และเป็นการอวดเจ้าสาว ตอนเลี้ยงอาหารแล้ว คู่สมรสควรแจกของแก่ผู้ที่มารับประทานอาหาร และตอนค่ำจะต้องไหว้บิดามารดา บิดามารดาจะต้องหาของรับไหว้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตามฐานะ

สิ่งของที่ฝ่ายชายจะต้องเตรียม
เถ้าแก่นำขันหมากหมั้น มี
ขันใส่เงินหรือของหมั้นพร้อมด้วย ข้าวเปลือก , ข้าวตอก , ถั่วเขียว , งาดำ , ใบเงิน , ใบทอง , ใบนาก 1 ขัน
ขันหมาก 2 ขัน ใส่หมาก ขันละ 8 ผล พลูขันละ 4 เรียง เรียงละ 8 ใบ ( ขันหมากแต่งนี้มี 3 ขัน นำไปเวลาแต่งตามฤกษ์ที่โหรกำหนดให้ )

คนยกขันหมาก , คนยกพานผ้าไหว้

เจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าว

พานผ้าไหว้

เตรียมเงินค่ากั้นประตูใส่ขันนำไปด้วย

ถ้าส่งเจ้าสาวมาบ้านเจ้าบ่าว ต้องเตรียมของขวัญสำหรับ เพื่อนเจ้าสาวไว้ด้วย

สิ่งของที่ฝ่ายหญิงจะต้องเตรียม

ตอนหมั้น
ของขวัญเถ้าแก่ที่นำขันหมากมาหมั้น และคนเชิญขันหมาก 2 คน

เถ้าแก่รับของหมั้น

อาหารเลี้ยงเถ้าแก่และผู้ที่มาในงานหมั้น

ตอนแต่ง

เครื่องตักบาตรตอนเช้า และอาหารเลี้ยงพระ

เถ้าแก่รับขันหมากแต่ง เด็กเชิญพานขันหมากสำหรับเชิญเถ้าแก่ที่นำขันหมากแต่งมา

ของขวัญ สำหรับเถ้าแก่ที่นำขันหมาก รวมทั้งคนที่เชิญขันหมากและผ้าไหว้

เพื่อนสาว ( นิยมเลือกสาวบริสุทธิ์ )

เครื่องแต่งกายฟังสวดมนต์ และรดน้ำ

เครื่องบริขารถวายพระ สำหรับเจ้าบ่าว เจ้าสาว

เครื่องรดน้ำ มีหม้อน้ำ 3 หม้อ คือ หม้อเงิน หม้อทอง หม้อสัมฤทธิ์ สังข์ ขันรองน้ำที่รด

พราหมณ์ หรือโหร สำหรับส่งสังข์

มงคลคู่สวมเวลารดน้ำ

เตรียมตบแต่งที่รดน้ำ หรือ ห้องหอ

ของแจกผู้ที่มารดน้ำ มี มาลัย บุหงา ผ้าเช็ดหน้า ช่อดอกไม้

คนปูที่นอนเรียงหมอน ( ประเพณีนิยมเลือกผู้ที่แต่งงานครั้งเดียว และอยู่ด้วยกันมาเป็นอย่างดีจนแก่เฒ่า ) , ฟัก และหินบด

เครื่องเรือนต่าง ๆ

อาหารเลี้ยงแขกตอนค่ำ พร้อมทั้งของแจกผู้ที่มารับประทานอาหาร

ถ้าส่งตัวเจ้าบ่าวมาอยู่บ้านเจ้าสาว ต้องมีของขวัญให้เพื่อนเจ้าบ่าวด้วย

ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับไหว้ วงศ์ญาติเมื่อแต่งงานแล้วหมายเหตุ การแต่งงานโดยมาก ถือไม่แต่งวันพฤหัสบดี04 พฤศจิกายน 2545
เวลา 18:37 น. [A-81

[C-3693] ความเห็นของ: ♥ นู๋แยม ♥
เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2554, 13:44 น.

ต้องมีดอกแห่งความรักให้ทั่วงานจะได้รักกันนานๆ

[C-3479] ความเห็นของ: เล็ก
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2553, 19:25 น.

ของชำร่วย ทันสมัย เหมาะสมกับงาน
www.giftnewyork.net

[C-2890] ความเห็นของ:
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2552, 19:04 น.

ถ้าย่อให้สั้นได้ใจความ+วิธีการเตรียมก็จะดี

[C-2755] ความเห็นของ: อ้อ
เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2552, 22:39 น.

มีลิขสิทธิ์ไหมคะ จะขอคัดลอกไปทำรายงานนะคะส่งครูสุภาภรณ์ ตอบด้วยนะคะ (ด่วนคะเพราะครูกำหนดส่ง 14/07/52 ค่ะ)

[C-2727] ความเห็นของ: taitaiๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เมื่อวันที่ : 01 ก.ค. 2552, 16:22 น.

ดอกไม้น่าจะเยอะกว่านี้

[C-2181] ความเห็นของ: Ramiar
เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2551, 20:22 น.

เปนความคิดที่ดีค่ะ งานเเต่งเปนเรื่องที่ดี

[C-2140] ความเห็นของ: เดือนดาเรศน์
เมื่อวันที่ : 05 ก.ค. 2551, 22:38 น.

ขอบคุณขอมูลค่ะ
ขอคัดลอกไปทำรายงานนะคระ
ขอคุณอีกครั้งค่ะขอคุณค่ะ[C-2081] ความเห็นของ: ก้อย
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2551, 12:36 น.

ทำไมไม่เอางานแต่งงานประเพณีจีนมาบ้าง

[C-2045] ความเห็นของ: tumtum
เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2551, 20:57 น.

รับจัดขันหมากดอกไม้สด งานนักศึกษา สนใจติดต่อ 0875997693

[C-1564] ความเห็นของ:
เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2549, 22:22 น.

[C-1518] ความเห็นของ: ไผ่
เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2549, 11:07 น.

ขอบคุณสำหรับความรู้ในครั้งนี้

[C-1463] ความเห็นของ: ครองเรือน
เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2549, 17:05 น.

ขอแสดง ความยินดีกับผู้ที่จะเป็นเจ้าสาว เจ้าบ่าวในอนาคตทุกคู่นะค่ะ ถ้าสนใจข้อมูล พิธีการ ในการแต่งงานเพิ่มเติม หรือมีความสนใจ ชุดขันหมากราคาย่อมเยาว์ ลองติดต่อมาที่ เบอร์ 067286575 คุณธนารัตน์นะคะ รับลองไม่ผิดหวัง

[C-1293] ความเห็นของ: คุณเชอร์รี่
เมื่อวันที่ : 08 เม.ย. 2549, 12:22 น.

แก้ว (ของชำร่วย) แก้วใส-เซรามิค สำหรับงานงานแต่งงาน,งานเปิดตัวแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย งานพรีเมี่ยม (ราคาโรงงาน)

อาทิแก้ว,ถ้วยกาแฟ,จาน,ชาม ที่เขี่ยบุหรี่ เพื่อใช้ในงานเปิดตัวแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย งานพรีเมี่ยม เพื่อใช้ในโอกาสสำคัญ

ราคาเริ่มต้นที่ 8 บาท ถึง 75 บาท


http://www.tarad.com/candldesign/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-8822504,09-689-9778 ,คุณเชอร์รี่

[C-1038] ความเห็นของ:
เมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2549, 18:32 น.

เห็นบอกว่าไม่นิยมแต่งวันพฤหัสบดี งั้นงานของดิฉันจะมีวัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฏษภาคม 2549 นี้ ทำไงดีค่ะ

[C-1016] ความเห็นของ: ขอบคุณครับ
เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2549, 23:47 น.

ขอบคุณมากครับ ที่ลงสาระความรู้นี้ใน internet
ขอให้กุศลนี้ ส่งเสริมให้ครอบครัวของท่านมีความเจริญยิ่ง

[C-936] ความเห็นของ: เจ้าสาวมือใหม่
เมื่อวันที่ : 05 ม.ค. 2549, 13:21 น.

ช่วยส่งให้เกี่ยวกับขนมที่ใช้ในงานแต่งงาน 9 ชนิดนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

[C-935] ความเห็นของ: เจ้าสาวมือใหม่
เมื่อวันที่ : 05 ม.ค. 2549, 13:17 น.

อยากทราบว่าในงานแต่งงานนั้นขนมหวานที่ใช้นั้น(ทอง9ชนิด)มีอะไรบ้าง

[C-543] ความเห็นของ: black hurricane ทำบอร์ดห้อง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2548, 22:10 น.

อยากได้รูปของดอกไม้สัญลักษณ์วันครูพร้อมความหมายค่ะ เรียนท่่านผุ้ดูแลเว็บบอร์ดนี้ ช่วยส่งมาที่ story.t@thaimail.com ก่อนวันที่9 มิย.ก็ดีนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

[C-542] ความเห็นของ: black hurricane ทำบอร์ดห้อง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2548, 22:10 น.

อยากได้รูปของดอกไม้สัญลักษณ์วันครูพร้อมความหมายค่ะ เรียนท่่านผุ้ดูแลเว็บบอร์ดนี้ ช่วยส่งมาที่ story.t@thaimail.com ก่อนวันที่9 มิย.ก็ดีนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

[C-541] ความเห็นของ: black hurricane ทำบอร์ดห้อง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2548, 22:10 น.

อยากได้รูปของดอกไม้สัญลักษณ์วันครูพร้อมความหมายค่ะ เรียนท่่านผุ้ดูแลเว็บบอร์ดนี้ ช่วยส่งมาที่ story.t@thaimail.com ก่อนวันที่9 มิย.ก็ดีนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

[C-282] ความเห็นของ: เจี๊ยบ+ยุ้ย(*_*)
เมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2547, 11:05 น.

ป้อนความเห็น ที่นี่ อยากแต่งงานมั่งจัง........ อยู่ด้วยกันก่อนค่อยแต่งจะดีไหม

[C-122] ความเห็นของ: น้องตูน
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2547, 10:28 น.

ป้อนความเห็น ที่นี่
เนื้อหาดี แต่อยากแนะนำให้เพิ่มรายละเอียดของความหมายของที่ใส่ในขันหมาก ไม่ว่าจะเป็น ขันหมั้น ขันแต่ง ขันหมากเอก ด้วยจะดีมาก เพราะในปัจจุบันคนจะไม่ค่อยรู้ความหมายของสิ่งของเหล่านั้นว่า ใส่ไปเพื่ออะไร เช่น ใส่ถั่วเขียว , งาดำ , ข้าวเปลือก , ข้าวตอก , ใบเงิน , ใบทอง ,ใบนาก พอถึงเวลาแต่งก็ให้คนเฒ่าคนแก่จัดขันหมาก (คนแสดงความคิดเห็นยังไม่รู้เลย)

[C-99] ความเห็นของ: ภา
เมื่อวันที่ : 09 ก.พ. 2547, 15:33 น.

การแต่งงานเป็นสิ่งแสดงว่าที่ทั้งคู่รักและให้เกียรติกันและกัน

[C-20] ความเห็นของ:
เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2545, 13:27 น.

ตามประเพณีโบราณ จะเลือกผู้ใหญ่ที่รักกันดี ครอบครัวมีความสุข เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวค่ะ จะได้เป็นตัวอย่างที่ดี ให้คู่บ่าวสาว

[C-19] ความเห็นของ: กิ๊บเก๋
เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2545, 11:21 น.

ป้อนความเห็น ที่นี่ อยากทราบว่าจำเป็นไหมที่เถ้าแก่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องเป็นผู้ที่แต่งงานแล้วอยู่กินกันมาหลายปี

f o r   m u m   a n d   m e
contact us : webmaster@formumandme.com